Blog o transporcie i spedycji. Newsy, porady oraz wiadomości z branży transportowej.

Blog o transporcie i spedycji. Newsy, porady oraz wiadomości z branży transportowej.

Kierowca w procesie transportu i spedycji – jaka jest jego rola i zadania?

Kluczowym elementem składowym całego procesu transportu i spedycji jest kierowca, który bezpośrednio odpowiada za dostarczenie ładunku i finalny sukces całego procesu spedycji. Przyjrzyjmy się tematowi z bliska. Ciekawi? Zaczynamy!

Zadania i obowiązki kierowcy

Pierwszym i podstawowym zadaniem kierowcy, jest przewóz towaru z wyznaczonego punktu a do punktu b na terenie kraju bądź za granicą. Jest to jednak tylko jedno z wielu zadań, które czeka na zawodowego kierowcę w branży spedycyjnej. Praca kierowcy rozpoczyna się już na etapie przygotowywania ładunku.

Zadania kierowcy możemy podzielić na pewne etapy. Kierowca prócz zadań czysto technicznych, zajmuje się również powszechnie zwaną „papierologią”, dbając o formalną poprawność i zgodność przed rozpoczęciem podróży transportowanego ładunku.

Czynności przygotowawcze

Praca kierowcy rozpoczyna się od przygotowań przed realizacją zlecenia. Najważniejsze jest skompletowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia zadania, jak również zadbanie o prawidłowy przebieg trasy.

Kierowca prócz ważnego prawa jazdy oraz dowodu osobistego, paszportu czy wizy, która uprawnia do wjazdu na teren poszczególnych państw, musi posiadać także dowód rejestracyjny samochodu ciężarowego i naczepy, zezwolenia transportowe, karty paliwowe jak również ubezpieczenie OC. Koniecznie jest także posiadanie dokumentacji przewożonego ładunku.

Załadunek i rozładunek towaru

Kierowca nadzoruje proces załadunku towaru. Dba o poprawne zabezpieczenie ładunku przed przemieszczeniem się po naczepie. Bezpieczeństwo transportowanych przedmiotów jest dla każdego kierowcy priorytetem. Następnie kierowca sprawdza, czy faktyczna ilość towaru zgadza się ze zleceniem. Podobnie sytuacja wygląda podczas rozładunku.

Po dotarciu do destynacji, kierowca ma obowiązek otrzymania potwierdzenia dostarczenia towaru. Musi sprawdzić, czy stan zgadza się ze spisem przygotowanym przed odjazdem.

Transport

Transport

Transport jest najważniejszym etapem w procesie spedycyjnym. Kierowca odgrywa więc kluczową rolę. W trakcie przewozu zakres obowiązków kierowcy obejmuje przede wszystkim jazdę zgodną z przepisami prawa, jak również zachowanie trzeźwości.

Z pozoru oczywiste kwestie, są bardzo często łamane przez kierowców, np. zbyt szybka jazda. Złamanie przepisów drogowych z kilkutonym ładunkiem, to ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia kierowcy oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Kierowca przed trasą musi także upewnić się, że samochód jest w pełni sprawny. Zauważając awarię konieczne musi szybko zareagować.

Stały kontakt, postoje i rozliczania

Obowiązkiem kierowcy jest nieustanny kontakt ze spedytorami i odbiorcami ładunku. Zobowiązany jest o poinformowaniu o każdym problemie czy ewentualnych opóźnieniach. Co więcej, przepisy prawa nakazują kierowcy odbywanie postojów, czyli przerw w czasie pracy.

Kierowca musi tak rozplanować drogę, by uwzględniając postoje dowieźć towar na czas. Po rozładunku kierowca jest zobowiązany do przekazania dokumentacji dotyczącej towaru i trasy w ręce jego odbiorcy oraz złożyć sprawozdanie.

Po powrocie do bazy, kierowca rozlicza się z pracodawcą z paliwa, jak również dba o czystość kabiny swojego samochodu.

Podsumowanie

Praca kierowcy to bardzo odpowiedzialne zadanie. Od sumienności i staranności jego pracy, zależy sukces całego procesu transportu i spedycji. Co więcej, praca wiąże się również z rozłąką z rodziną, zwłaszcza wówczas, gdy trasy są odległe, a dostarczenie i powrót zajmują kilka lub kilkanaście dni. Doceniajmy kierowców!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *