Blog o transporcie i spedycji. Newsy, porady oraz wiadomości z branży transportowej.

Blog o transporcie i spedycji. Newsy, porady oraz wiadomości z branży transportowej.

Transport krajowy a międzynarodowy – czym się różnią?

Transport krajowy i międzynarodowy to dwie gałęzie branży TSL. Mają ze sobą wiele wspólnego, ale równie wiele jest między nimi różnic. Szczególnie odczuwane jest to przez kierowców. Czym są oba te rodzaje transportu i jakie są między nimi różnice?

Czym jest transport krajowy?

Transport krajowy to przewóz ładunku z jednego punktu do drugiego, ale w granicach kraju. Oznacza to, że kierowca porusza się po drogach tylko jednego państwa i nie musi przekraczać granicy.

Transport krajowy może zlecić zarówno firma, jak i osoba prywatna. Natomiast wykonać to zlecenie może jedynie uprawniony do tego przewoźnik, czyli osoba lub firma posiadająca zarejestrowaną działalność umożliwiająca wykonywanie usług w zakresie przewozu ładunków.

Czym jest transport międzynarodowy?

Transport międzynarodowy to natomiast przewóz ładunków z jednego państwa do drugiego. Warto wspomnieć, że według definicji transport międzynarodowy odnosi się do przewozu ładunków, gdy miejscem docelowym jest kraj poza terytorium UE.

Natomiast transport pomiędzy krajami należącymi do UE nazywamy transportem wewnątrzwspólnotowym. Pomimo tego i tak większość osób używa określenia „transport międzynarodowy” w obu przypadkach.

Różnice pomiędzy transportem krajowym a międzynarodowym

Największą różnicą pomiędzy transportem krajowym a międzynarodowym jest oczywiście obszar, po jakim porusza się kierowca. W przypadku tego pierwszego przewozi on ładunki tylko w granicach kraju, a w przypadku tego drugiego przekracza granicę państwa i docelowym punktem jest inny kraj.

Można zatem wywnioskować, że trasy w transporcie międzynarodowym zazwyczaj są dłuższe.

Czy transport międzynarodowy jest bardziej wymagający?

Czy transport międzynarodowy jest bardziej wymagający?

Transport międzynarodowy jest dla kierowcy zdecydowanie bardziej wymagający. Przede wszystkim dlatego, że czas jednego przejazdu jest zazwyczaj dłuższy.

Oprócz tego poza granicami kraju musi porozumiewać się on w obcym języku, co czasem utrudnia wyjaśnianie spraw i sprawne wykonanie zlecenia. Dodatkowo w wielu krajach obowiązują też inne przepisy drogowe niż w Polsce, co również jest utrudnieniem.

Jakie uprawnienia musi posiadać kierowca?

Aby przewozić ładunki zarówno w kraju, jak i poza jego granicami kierowca musi mieć uprawnienia do prowadzenia samochodu. W przypadku transportu krajowego czasem wystarczy kategoria C, a w przypadku transportu międzynarodowego wymagane jest raczej posiadanie prawa jazdy C+E, ponieważ za granicę wywożone są zazwyczaj duże ładunki.

Oprócz tego kierowca w obu przypadkach musi posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowych oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu. Konieczne jest zatem regularne wykonywanie badań lekarskich oraz odnawianie uprawnień zawodowych poprzez udział w szkoleniach okresowych.

Licencja na transport krajowy a międzynarodowy

Zarówno transport krajowy, jak i międzynarodowy wymagają posiadania przez przewoźnika licencji na transport. Jeśli przewoźnik posiada licencje na transport krajowy, a chce rozszerzyć swoją działalność na inne państwa, musi ubiegać o licencję na transport międzynarodowy lub o licencję wewnątrzwspólnotową.

W takich przypadkach konieczne jest zgłoszenie każdego pojazdu, który będzie wykorzystywany do transportu poza granicami państwa.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że transport krajowy i międzynarodowy to praktycznie to samo, a różnią się jedynie trasami. Jak widać, jest między nimi wiele podobieństw, ale i różnic. Transport międzynarodowy jest z pewnością bardziej wymagający dla kierowcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *