Blog o transporcie i spedycji. Newsy, porady oraz wiadomości z branży transportowej.

Blog o transporcie i spedycji. Newsy, porady oraz wiadomości z branży transportowej.

Jakie są sposoby rozliczania z działalności w branży transportowej?

Branża transportowa to dobry pomysł na biznes, jednak odpowiednie zarządzanie np. kwestią rozliczeń podatkowych nie jest proste. Jakie są obecnie dopuszczalne formy rozliczenia w branży transportowej?

Dopuszczalne formy rozliczeń podatkowych firm transportowych

Dobrą wiadomość dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w branży transportowej stanowi bez wątpienia fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma przeciwwskazań co do wyboru formy prowadzenia księgowości.

Jedynym wyjątkiem jest karta podatkowa – możliwość rozliczania firmy transportowej według karty podatkowej nie jest przewidziana. Oznacza to, że możliwe jest prowadzenie księgowości w formie pełnych ksiąg rachunkowych (m.in. dla spółek) czy księgowości uproszczonej (ryczałt ewidencjonowany, Księga Przychodów i Rozchodów).

Czy istnieje optymalna forma rozliczeń?

Na to pytanie nie sposób udzielić optymalnej odpowiedzi – optymalna forma rozliczeń dla firmy z branży transportowej nie istnieje. Decyzja o wyborze konkretnej formy rozliczeń w zakresie księgowości powinna być poprzedzona rzetelną analizą sytuacji przedsiębiorstwa, jego skali działania, słabości oraz atutów.

I tak np. księgowość pełna daje lepszy (pełniejszy) obraz sytuacji przedsiębiorstwa, z drugiej strony cechuje się jednak większym stopniem złożoności niż księgowość prowadzona w formie uproszczonej (Księga Przychodów i Rozchodów, czyli KPiR) bądź ryczałt ewidencjonowany.

Branża transportowa a podatki

Branża transportowa a podatki

Podatki to nieodłączny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o opodatkowanie działalności firm transportowych, to każdy przedsiębiorca działający w ten branży musi liczyć się z obowiązkiem rozliczania między innymi następujących rodzajów podatków:

  • podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek PIT). Zamiennie może być to podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek CIT) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatek od towarów i usług (podatek VAT),
  • podatek od środków transportu.

Podatek VAT w firmie transportowej

Jednym z najważniejszych rodzajów podatków w działalności firmy jest podatek VAT. To właśnie ustalenie wysokości podatku VAT sprawia przedsiębiorcom z branży transportowej najwięcej problemów problematyczne jest m.in. ustalenie terminu wykonania usługi oraz miejsca jej świadczenia w przypadku tras zagranicznych.

W inny sposób opodatkowane jest wykonanie usługi na terenie kraju, inaczej zaś np. import usług lub zakup towarów od zagranicznego kontrahenta.

Podatki dochodowe w firmie transportowej

Przedmiotem podatku dochodowego jest dochód firmy transportowej obliczany jako różnica między przychodem a kosztami uzyskania. W 2021 r. obowiązują następujące stawki podatku dochodowe:

  • dla osób prawnych (CIT): 19% bądź preferencyjna stawka 9% (dla firm, których przychody z poprzedniego roku nie przekroczyły 2 mln euro),
  • dla osób fizycznych (PIT): 17% oraz 32% od nadwyżki ponad 85 528 złotych bądź podatek liniowy 19% niezależnie od wielkości dochodów.

Tak obliczony podatek należy wpłacić na konto Urzędu Skarbowego w terminie do 20. dnia następnego miesiąca.

Podatek od środków transportu

Oczywiście, przedsiębiorca prowadzący biznes w branży transportowej powinien brać pod uwagę także inne podatki, którą mogą pojawić się w zależności od specyfiki działania danego przedsiębiorstwa transportowego.

Należy do nich m.in. podatek od środków transportu uiszczany organom samorządu terytorialnego. W zależności od sytuacji i działań prowadzonych przez firmę, może być to np. podatek akcyzowy, podatek od nieruchomości itd.

Specyfika branży sprawia, że rozliczenia podatkowe i księgowe w firmie transportowej nie należą do najprostszych. Tymczasem, jest to ważny obszar – informacje te są nie tylko wymagane prawem, ale także pozwalają na analizę kondycji firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *